Agency - Tourn TCD

Programmatisk native-annonsering hos influencers

Prissättning via bud

Enkel uppföljning av resultat

ETT KONTO FÖR ALLA ERA KUNDER

Hantera alla era kunders annonser, i ett och samma konto. Enkel och smidig rapportering med tydlig överblick av intäkter och kostnader.